ul. Św. Pawła 2, 43-382 Bielsko-Biała
+48 33 815 00 19
pawelbielskoparafia@gmail.com

Konferencja – Ku trzeźwości narodu

Parafia św. Pawła Apostoła

Konferencja – Ku trzeźwości narodu

 „KU TRZEŹWOŚCI NARODU- WEZWANI DO DZIAŁANIA” 

Konferencja pod patronatem Ministerstwa Zdrowia 

9.00 – Msza św. 

10.00 – Rozpoczęcie Konferencji na sali plebani. Wykłady poprowadzą:

  • Minister Stanisław Szwed – Odpowiedzialność samorządu lokalnego za trzeźwość
  • Barbara Jastrzębska, pedagog resocjalizacji – Relacje w rodzinie a trzeźwość

Ok.11.30 przerwa na kawę, herbatę i coś słodkiego

12.00 – wykłady

  • Justyna Hetnał, psycholog i psychoterapeta- Społeczne konsekwencje zaburzeń związanych z piciem alkoholu
  • Ks. Piotr Kulbacki, profesor KUL,  Narodowy Program Trzeźwości- kluczowa rola parafii w kształtowaniu trzeźwej obyczajowości
  • Ks. Marcin Aleksy- Strategia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w służbie Narodowego Programu Trzeźwości.

14.00 – podsumowanie i zakończenie

Konferencje poprowadzi ks. Piotr Bączek

Uczestnicy Konferencji otrzymają pamiątkowy pakiet /notatnik, ulotki na temat FASD, uzależnienia alkoholowego i przemocy w rodzinie/ a także imienny certyfikat udziału w konferencji. 

Zapraszamy szczególnie rodziców, wychowawców i nauczycieli.

Zapisy na wydarzenie na stronie:

https://bzoaza.pl/index.php/menu-glowne/konferencja-diakonii-wyzwolenia