ul. Św. Pawła 2, 43-382 Bielsko-Biała
+48 33 815 00 19
pawelbielskoparafia@gmail.com

Dekret

Parafia św. Pawła Apostoła

Dekret

Penitencjaria Apostolska dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień nadanych prze Ojca świętego Franciszka z okazji Jubileuszy 25-lecia Parafii św. Pawła Apostoła na osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej z duchowego skarbca Kościoła udziela Odpustu Zupełnego pod zwykłymi warunkami /spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa w intencjach Papieża/ wiernym, którzy szczerze żałują za swoje grzechy i kierują się miłością mogą go uzyskać od 29 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2024 r. i ofiarować jako wsparcie dla dusz czyśćcowych, jeśli pobożnie nawiedzą kościół i poświęcą odpowiedni czas na pobożne rozważanie zakończone modlitwą Ojcze naszWyznaniem wiary oraz wezwaniami do Matki Bożej w intencjach Papieża.

Dokument wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii

12 czerwca Roku Pańskiego 2023

podpisali:

Maurus Kard. Piacenza, Penitencjarz Większy
ks. Krzysztof Nikiel, Regens